Sponsoren

Wij willen iedereen die Stichting De Eethoek Almelo heeft gesponsord,

en/of datĀ tot op heden nog steeds doet, enorm bedanken voor deze steun.

Mede dankzij sponsoren kunnen wij onze gastenĀ helpen!