We Share 

Op dit moment leeft 12 % van de mensen in Almelo onder de armoedegrens.

Graag willen wij samen met u als Almeloos bedrijf of medebewoner de strijd aan gaan tegen de armoede in Almelo.

Bij De Eethoek vinden wij dat iedere persoon recht heeft op geluk en gelijke kansen.

Om hieraan bij te dragen zorgen wij ervoor dat de basisbehoeften voor wat betreft eten vervuld zijn, zodat onze gasten zich kunnen richten op het herstructureren van hun leven.

Met een team van ervaringsdeskundigen binden wij de strijd aan tegen armoede.

 

Hoe kunt u hieraan bijdragen?

Voor onze vele kookdagen hebben we een aanzienlijk aantal goederen nodig. We zijn afhankelijk van sponsoren die ons geldmiddelen en/of voedsel ter beschikking stellen.

Door een van onze sponsoren is deels een auto beschikbaar gesteld. Wij zijn dus ook in de gelegenheid de etenswaren bij u op te halen.

 

Heeft u geen goederen maar wilt u ons geldelijk steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer

NL82INGB 0007 0627 63 t.n.v. Stichting De Eethoek Almelo.

Dit kan door een eenmalige gift of  door middel van een vaste donatie. Natuurlijk zijn wij blij met elk geldbedrag!

 

Gaat u ook samen met ons de strijd tegen armoede aan? Wij hopen op uw steun te mogen rekenen!